About Books Fotoalbum Feed back Aduo files
ЭГАМ РАҲИМНИ ЭСЛАБ...

УСТОЗ ОТАНГДАН УЛУГ

ШОИР НАЗМИДА ВАТАН МАДҲИ

ЎНИҚ ҚАЛБ

ОТАМИЗ ҲАҚИДА

ШЕЪРИЯТ БОГИДА БИР ГУЖУМ

УСТОЗ ОТАНГДАН УЛУГ

Донишмандлар, яхши номнинг умри соний, яъни иккинчи умр деганлар. Шундай умр халқимизнинг шоир фарзанди Эгам Раҳимга ҳам насиб қилди. У азим гужумларни ўстирган табаррук тупроқда кўкарган гужум эди. У ўзини ўстирган халққа хизмат қилди, азиз юртини жисм аро жондек суйиб, доим шарафлаб ўтди. Қалбининг ҳароратини, элга муҳаббатини оташин мисраларга сингдириб, бизга қолдириб кетди. Яшашга дахлдор шеърлар жарангида шоирнинг юраги дукиллаб уриб туради. Эгам Раҳимнинг шеърлари шундай шеърлардир, юраги эса уришдан тинмайдиган, ҳарорати сўнмайдиган юракдир.
Эгам Раҳимнинг замондоши, ҳамкасби, шогирди сифатида устоз ижодига хос икки хислатни алоҳида таъкидламоқчиман.
Биринчидан, Эгам Раҳим майдачи эмас эди. Катта ва керакли гапни айтарди. У даврнинг катта воқеалари оғушига шўнғиб кириб, энг долзарб мавзуларда ёзарди. Иккинчидан, энг ҳозиржавоб ва йигирма иккилар, илк қишлоқ мухбири образлари, темир йўл қурилишининг бадиий лавҳаларини усталик билан чиза олган катта шоир эди. Минбарга чиқса, жўшқин шеърлари билан қалбларга илҳом бағишларди.
Шоир ижодига хос яна бир муҳим хусусият шуки, у халқ ҳаёти билан мустаҳкам боғланган эди, жонли фактлар, конкретлилик, равонлик шеърлар таъсирчанлигини оширар, одамларни ўзига тортарди.
Эгам Раҳимнинг вилоятда матбуотни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси айниқса, салмоқли. Журналист кадрларнинг катта қисми унинг дарсхонасида таҳсил кўрди. Биз, журналистлар, шогирдлар азиз устозни ҳамиша ҳурмат-эҳтиром билан эслаб, унинг хотираси олдида бош эгамиз. Ижодда ғоявийликни, давр билан ҳамнафасликни, ҳозиржавобликни ундан ўрганганмиз. Касбга меҳр-муҳаббатни, юртимиз шарафини қанотли сўзлар билан улуғлашни, Ватанга, халққа садоқат билан хизмат қилишни муҳтарам устоз Эгам Раҳимдан ҳали-ҳануз ўрганамиз.

Фозил ЗОҲИД,

шоир.

 

САЛОМ СИЗГА ХОРАЗМДАН

Завқ олар висол размдан,
Ҳаёт оқади азмдан,
Дил яйрайди куй-назмдан,
Салом Сизга Хоразмдан.

Ўтмиши узоқ тарихли,
Йигитлари дўст-зарифли,
Қизлари достон таърифли,
Салом Сизга Хоразмдан.

Бир ёнимиз қорақалпоқ,
Бир ёнда туркман — дўст, иноқ,
Уч оғайни, учта ўртоқ,
Салом Сизга Хоразмдан.

Зулм кўриб ўтди чандан,
Чиқмади боши зиндондан,
Бахти кулиб бўлган хандон,
Салом Сизга Хоразмдан.

Азал йиғлаб юрак тори,
Қаддин буккан ўтмиш зори,
Мунис, Огаҳий диёри —
Салом Сизга Хоразмдан.

Эрк ва иқбол ёр этибдур,
Давр пахтакор этибдур,
Қўша нишондор этибдур,
Салом Сизга Хоразмдан.

Бугун гавжум Туямўйин,
Боғ-роғ қилиб Аму бўйин,
Кўтарур меҳнат обрўйин,
Салом Сизга Хоразмдан.
Узоқ эмас — темир йўл бор,
«АН» ёқмаса «ТУ» бор, «ИЛ» бор,
Келинг, меҳмон бўлинг, дўстлар,
Салом Сизга Хоразмдан.

Биз ҳамиша миннатдормиз,
Сизлар билан бирга бормиз,
Биргамиз, зафарга ёрмиз,
Салом Сизга Хоразмдан.

Доимо омон бўлайлик,
Бир тану бир жон бўлайлик.
Дўсту қадрдон бўлайлик,
Салом Сизга Хоразмдан.

Фахримиз пахтадир, дондир,
Бир-бировга меҳрибондир,
Ким келса азиз меҳмондир,
Салом Сизга Хоразмдан.

Қўл уринг кори хайрга,
Ўтириб қорабайирга,
Келинглар қовун сайилга,
Салом Сизга Хоразмдан.

Тенги йўқ Хива наққоши,
Юмуртовнинг мармар тоши,
ўўч йигитлардир иш боши,
Салом Сизга Хоразмдан.

ҳамма шеърларни кўчириб олиш
Copyright Эгам Раҳим
Created by "ARSENAL D"