About Books Fotoalbum Feed back Aduo files
ЭГАМ РАҲИМНИ ЭСЛАБ...

УСТОЗ ОТАНГДАН УЛУГ

ШОИР НАЗМИДА ВАТАН МАДҲИ

ЎНИҚ ҚАЛБ

ОТАМИЗ ҲАҚИДА

ШЕЪРИЯТ БОГИДА БИР ГУЖУМ

УСТОЗ ОТАНГДАН УЛУГ

Донишмандлар, яхши номнинг умри соний, яъни иккинчи умр деганлар. Шундай умр халқимизнинг шоир фарзанди Эгам Раҳимга ҳам насиб қилди. У азим гужумларни ўстирган табаррук тупроқда кўкарган гужум эди. У ўзини ўстирган халққа хизмат қилди, азиз юртини жисм аро жондек суйиб, доим шарафлаб ўтди. Қалбининг ҳароратини, элга муҳаббатини оташин мисраларга сингдириб, бизга қолдириб кетди. Яшашга дахлдор шеърлар жарангида шоирнинг юраги дукиллаб уриб туради. Эгам Раҳимнинг шеърлари шундай шеърлардир, юраги эса уришдан тинмайдиган, ҳарорати сўнмайдиган юракдир.
Эгам Раҳимнинг замондоши, ҳамкасби, шогирди сифатида устоз ижодига хос икки хислатни алоҳида таъкидламоқчиман.
Биринчидан, Эгам Раҳим майдачи эмас эди. Катта ва керакли гапни айтарди. У даврнинг катта воқеалари оғушига шўнғиб кириб, энг долзарб мавзуларда ёзарди. Иккинчидан, энг ҳозиржавоб ва йигирма иккилар, илк қишлоқ мухбири образлари, темир йўл қурилишининг бадиий лавҳаларини усталик билан чиза олган катта шоир эди. Минбарга чиқса, жўшқин шеърлари билан қалбларга илҳом бағишларди.
Шоир ижодига хос яна бир муҳим хусусият шуки, у халқ ҳаёти билан мустаҳкам боғланган эди, жонли фактлар, конкретлилик, равонлик шеърлар таъсирчанлигини оширар, одамларни ўзига тортарди.
Эгам Раҳимнинг вилоятда матбуотни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси айниқса, салмоқли. Журналист кадрларнинг катта қисми унинг дарсхонасида таҳсил кўрди. Биз, журналистлар, шогирдлар азиз устозни ҳамиша ҳурмат-эҳтиром билан эслаб, унинг хотираси олдида бош эгамиз. Ижодда ғоявийликни, давр билан ҳамнафасликни, ҳозиржавобликни ундан ўрганганмиз. Касбга меҳр-муҳаббатни, юртимиз шарафини қанотли сўзлар билан улуғлашни, Ватанга, халққа садоқат билан хизмат қилишни муҳтарам устоз Эгам Раҳимдан ҳали-ҳануз ўрганамиз.

Фозил ЗОҲИД,

шоир.

 

ГУЛ ДИЎРИМ ХОРАЗМ

Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм,
Дилга илҳом, шеърга ном, қўлда торим, Хоразм,
Қутлуғ ишларга қадамдош — бирга борим, Хоразм,
Шавкату шоним, ғурурим, номус, орим, Хоразм,
Яхши ният, яхши йўлда аҳд-қарорим, Хоразм.

Кекса тарих таърифинг, достонларинг сўйлар сени,
Машшоғу хонандалар чин қалбидан куйлар сени,
Меҳнат аҳлинг шод эрур ҳам шодлигинг куйлар сени,
Дўсту ёрлар фахр этар, кўз-кўз қилар, ўйлар сени,
Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм.

Ўтди жанг, меҳнат билан куз, қиш, баҳору ёзларинг,
Янгради қудрат бўлиб зўр аҳдингу овозларинг,
Ҳар бири бир қаҳрамон бўлди шеру шоввозларинг,
Яхши кунда уч юз эллик мингта бу парвозларинг,
Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм.

Ўтмишинг солганда эсга кўзимизга ёш келур,
Меҳнатинг ҳар қандайин мушкулга ҳам бардош келур:
Одамий инсон ёнига ҳол сўраб сирдош келур,
Тўйингга бахтингни қутлаб дўсту ёр, қардош келур,
Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм.

Азиз фарзандларинг кўп, ифтихоринг, мардинг
Искандар,
Катта бир хирмон бўлибдир чўлда Зарифинг
яратган зар,
Жанг-жадалу техника маҳсулидир улкан зафар,
Кимки меҳнатни ҳалол этмиш мудом ҳурмат топар,
Меҳнати йўлига зар сочган диёрим, Хоразм.

Хоразмни машъал этган қаҳрамонлар, ҳормангиз,
Яхши кун, мақсадга етган қаҳрамонлар, ҳормангиз,
Сиз — Ҳалимаю Жамила, Ойшахонлар, ҳормангиз,
Покиза қалбида шодлик бир жаҳонлар, ҳормангиз,
Ҳорма, эй сен марду майдон, гул диёрим, Хоразм.

Зўр салобат акс этибдир Хиванинг хирмонида,
Янгиариқ байроқдор бўлди бу кураш майдонида,
Шовоту урганчликлар қатъий туриб паймонида,
Гурлану Ҳазорасп бўш келмади жанг онида,
Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм.

Катта хирмонлар ҳусн бахш этмиш Аму бўйига,
Қўшмиш ҳар кимса улуш элнинг зафар-обрўйига,
Хоразмни бастакор қофия айлаб куйига,
Янги яллалар билан келмиш ғолиблар тўйига,
Шуҳрати оламга кетган гул диёрим, Хоразм.

ҳамма шеърларни кўчириб олиш
Copyright Эгам Раҳим
Created by "ARSENAL D"